Chip LED CREE

Hiển thị 1–40 của 108 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1
Clear
1.200.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
1.590.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
1.560.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
1.585.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
1.535.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4
Clear
11.250.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*20

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*20
Clear
6.785.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
9.115.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1
Clear
1.275.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
940.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF100-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF100-32V)*1
Clear
1.115.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*1
Clear
1.950.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
1.515.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*1
Clear
1.765.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*1
Clear
2.140.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
1.575.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*1
Clear
1.940.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1 + (DL-150W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1 + (DL-150W-V58A-MAP)*1
Clear
2.585.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
1.615.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*1
Clear
2.125.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*2
Clear
3.290.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
2.225.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*2
Clear
2.925.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*2
Clear
4.215.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*8

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*8
Clear
2.885.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*2
Clear
3.815.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*2 + (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*2 + (DL-150W-V58A-MAP)*2
Clear
5.165.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*10

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*10
Clear
3.035.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*2
Clear
4.250.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*4
Clear
6.610.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*12

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*12
Clear
4.275.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*4
Clear
5.875.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*4
Clear
8.325.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*16

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*16
Clear
5.460.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*4
Clear
7.660.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4
Clear
10.185.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*20

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*20
Clear
8.585.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-240S210DG)*4
Clear
10.650.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
10.885.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 250W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 250W)*4
Clear
11.315.000 

Còn hàng

Hotline