Đèn LED nhà xưởng - Đèn chiếu sáng siêu thị

Hiển thị 1–40 của 46 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị 100W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị 100W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị 150W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị 150W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị 200W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị 200W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị 250W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị 250W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị 300W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị 350W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị 400W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 400W (8*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị 50W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị 50W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 50W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*1
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị Module COB 100W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W COB (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị Module COB 150W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W COB (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị Module COB 200W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W COB (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị Module COB 50W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W COB (2*25W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị Module SMD 100W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W SMD (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị Module SMD 150W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W SMD (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị Module SMD 200W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W SMD (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị Module SMD 50W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W SMD (2*25W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị UFO COB 100W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 100W COB (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị UFO COB 150W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 150W COB (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị UFO COB 200W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 200W COB (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
-50%

Đèn chiếu sáng siêu thị UFO COB 50W – Đèn LED thả trần chiếu sáng siêu thị

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
-50%
-50%
Hotline