Đèn pha LED - Đèn pha rọi xám hộp nguồn sau

Hiển thị 1–40 của 83 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
1.140.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
960.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
1.425.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
1.400.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
1.190.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
1.010.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
1.510.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
1.475.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
1.690.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
1.450.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 10W (1*10W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-12W-C300-MPC)*1

Đèn LED pha 10W (1*10W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-12W-C300-MPC)*1
Clear
165.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
1.535.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
1.265.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
1.710.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
1.690.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
1.610.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
1.340.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
1.815.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
1.785.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
1.825.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
1.765.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
2.100.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
1.885.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
2.400.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
2.340.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
2.200.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
1.985.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
2.540.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
2.500.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
2.600.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
2.440.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 20W (1*20W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-20W-C600-MPC)*1

Đèn LED pha 20W (1*20W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-20W-C600-MPC)*1
Clear
290.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
2.540.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
2.140.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
2.715.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
2.590.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
2.665.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
2.265.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
2.785.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha rọi xám hộp nguồn sau – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
2.840.000 

Còn hàng

Hotline