Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

3.250.000 

Hotline