Đèn LED pha 400W (8*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2

3.335.000 

Hotline