Đèn đường LED - Đèn cao áp

Hiển thị 1–40 của 389 kết quả

Đèn đường LED thương hiệu HKLED

Đèn đường LED (hay đèn chiếu sáng đường phố) là loại đèn hiện đang rất phổ biến trong các hệ thống chiếu sáng công cộng từ thành phố tới nông thôn nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động giao thông. Xu hướng chung của thế giới ngày nay là sử dụng đèn LED đường phố thay thế cho các loại đèn cao áp truyền thống trong chiếu sáng đô thị.

Hotline: 0933.734.666 – 0966.734.666 – 0768.734.666 – 0786.734.666

  • Tiết kiệm điện
  • Tuổi thọ cao
  • Bảo hành 3 năm


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.170.000 ₫.Current price is: 1.085.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.730.000 ₫.Current price is: 1.365.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.680.000 ₫.Current price is: 1.340.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.270.000 ₫.Current price is: 1.135.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 2.900.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.830.000 ₫.Current price is: 1.415.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 2.880.000 ₫.Current price is: 1.440.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.780.000 ₫.Current price is: 1.390.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.080.000 ₫.Current price is: 1.540.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 2.550.000 ₫.Current price is: 1.275.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 3.430.000 ₫.Current price is: 1.715.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.400.000 ₫.Current price is: 1.700.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.230.000 ₫.Current price is: 1.615.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 2.700.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 1.825.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 3.580.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 3.670.000 ₫.Current price is: 1.835.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.550.000 ₫.Current price is: 1.775.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 1.750.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
Original price was: 3.070.000 ₫.Current price is: 1.535.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.980.000 ₫.Current price is: 1.990.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.700.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
Original price was: 3.270.000 ₫.Current price is: 1.635.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn đường LED hình quạt 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
Original price was: 3.950.000 ₫.Current price is: 1.975.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1
Clear
Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 1.000.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1
Clear
Original price was: 2.400.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.180.000 ₫.Current price is: 1.590.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.120.000 ₫.Current price is: 1.560.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 3.170.000 ₫.Current price is: 1.585.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.070.000 ₫.Current price is: 1.535.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED TF + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED TF + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.550.000 ₫.Current price is: 1.275.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED TF + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED TF + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 1.250.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.630.000 ₫.Current price is: 1.815.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 3.270.000 ₫.Current price is: 1.635.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.830.000 ₫.Current price is: 1.915.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2
Clear
Original price was: 3.700.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 2.000.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 3.470.000 ₫.Current price is: 1.735.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-85W2A4-MPA)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-85W2A4-MPA)*1
Clear
Original price was: 3.480.000 ₫.Current price is: 1.740.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1
Clear
Original price was: 3.070.000 ₫.Current price is: 1.535.000 ₫.

Còn hàng

Hotline