Đèn đường LED - Đèn cao áp

Hiển thị 1–40 của 156 kết quả

Đèn đường LED thương hiệu HKLED

Đèn đường LED (hay đèn chiếu sáng đường phố) là loại đèn hiện đang rất phổ biến trong các hệ thống chiếu sáng công cộng từ thành phố tới nông thôn nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động giao thông. Xu hướng chung của thế giới ngày nay là sử dụng đèn LED đường phố thay thế cho các loại đèn cao áp truyền thống trong chiếu sáng đô thị.

Hotline: 0933.734.666 – 0966.734.666 – 0768.734.666 – 0786.734.666

  • Tiết kiệm điện
  • Tuổi thọ cao
  • Bảo hành 3 năm


Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
Original price was: 8.220.000 ₫.Current price is: 4.110.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
Original price was: 8.400.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
Original price was: 8.330.000 ₫.Current price is: 4.165.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2
Clear
Original price was: 8.120.000 ₫.Current price is: 4.060.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
Original price was: 8.950.000 ₫.Current price is: 4.475.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
Original price was: 8.820.000 ₫.Current price is: 4.410.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2
Clear
Original price was: 8.980.000 ₫.Current price is: 4.490.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
Original price was: 8.750.000 ₫.Current price is: 4.375.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2
Clear
Original price was: 9.480.000 ₫.Current price is: 4.740.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
Original price was: 8.420.000 ₫.Current price is: 4.210.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
Original price was: 10.180.000 ₫.Current price is: 5.090.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
Original price was: 10.120.000 ₫.Current price is: 5.060.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2
Clear
Original price was: 10.170.000 ₫.Current price is: 5.085.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*6
Clear
Original price was: 9.800.000 ₫.Current price is: 4.900.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 5.500.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
Original price was: 10.870.000 ₫.Current price is: 5.435.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2
Clear
Original price was: 11.030.000 ₫.Current price is: 5.515.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
Original price was: 10.800.000 ₫.Current price is: 5.400.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*2
Clear
Original price was: 9.680.000 ₫.Current price is: 4.840.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8
Clear
Original price was: 8.820.000 ₫.Current price is: 4.410.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*2
Clear
Original price was: 10.880.000 ₫.Current price is: 5.440.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*2
Clear
Original price was: 10.650.000 ₫.Current price is: 5.325.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2
Clear
Original price was: 10.370.000 ₫.Current price is: 5.185.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*8

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*8
Clear
Original price was: 10.430.000 ₫.Current price is: 5.215.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2
Clear
Original price was: 11.730.000 ₫.Current price is: 5.865.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2
Clear
Original price was: 11.570.000 ₫.Current price is: 5.785.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2
Clear
Original price was: 11.970.000 ₫.Current price is: 5.985.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2
Clear
Original price was: 11.330.000 ₫.Current price is: 5.665.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*2
Clear
Original price was: 10.820.000 ₫.Current price is: 5.410.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*10

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*10
Clear
Original price was: 9.220.000 ₫.Current price is: 4.610.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*2
Clear
Original price was: 11.520.000 ₫.Current price is: 5.760.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*2
Clear
Original price was: 11.020.000 ₫.Current price is: 5.510.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2
Clear
Original price was: 11.500.000 ₫.Current price is: 5.750.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*10

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*10
Clear
Original price was: 11.070.000 ₫.Current price is: 5.535.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2
Clear
Original price was: 11.970.000 ₫.Current price is: 5.985.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*2
Clear
Original price was: 12.200.000 ₫.Current price is: 6.100.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2
Clear
Original price was: 12.630.000 ₫.Current price is: 6.315.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*2
Clear
Original price was: 11.700.000 ₫.Current price is: 5.850.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 250W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 250W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
Original price was: 8.180.000 ₫.Current price is: 4.090.000 ₫.

Còn hàng

Hotline