Đèn đường LED M20 - M20B

Hiển thị 1–40 của 59 kết quả

Đèn đường LED M10 Chip LED SMD được trang bị linh kiện cao cấp cùng với vỏ đèn chắc chắn đảm bảo cho đèn tuổi thọ rất cao.Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.670.000 ₫.Current price is: 1.835.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 3.300.000 ₫.Current price is: 1.650.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 4.230.000 ₫.Current price is: 2.115.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.180.000 ₫.Current price is: 2.090.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 1.900.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2
Clear
Original price was: 3.670.000 ₫.Current price is: 1.835.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 4.430.000 ₫.Current price is: 2.215.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 4.370.000 ₫.Current price is: 2.185.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 4.420.000 ₫.Current price is: 2.210.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.320.000 ₫.Current price is: 2.160.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 5.370.000 ₫.Current price is: 2.685.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 4.480.000 ₫.Current price is: 2.240.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 5.020.000 ₫.Current price is: 2.510.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.330.000 ₫.Current price is: 2.665.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 5.250.000 ₫.Current price is: 2.625.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3
Clear
Original price was: 5.070.000 ₫.Current price is: 2.535.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 5.670.000 ₫.Current price is: 2.835.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 5.600.000 ₫.Current price is: 2.800.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 5.680.000 ₫.Current price is: 2.840.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.570.000 ₫.Current price is: 2.785.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.830.000 ₫.Current price is: 1.415.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 2.520.000 ₫.Current price is: 1.260.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.400.000 ₫.Current price is: 1.700.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.350.000 ₫.Current price is: 1.675.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.970.000 ₫.Current price is: 1.485.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2
Clear
Original price was: 2.830.000 ₫.Current price is: 1.415.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.600.000 ₫.Current price is: 1.800.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.530.000 ₫.Current price is: 1.765.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 3.580.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20B – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.480.000 ₫.Current price is: 1.740.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.350.000 ₫.Current price is: 2.175.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 3.820.000 ₫.Current price is: 1.910.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 4.700.000 ₫.Current price is: 2.350.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.670.000 ₫.Current price is: 2.335.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.580.000 ₫.Current price is: 2.290.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3
Clear
Original price was: 4.400.000 ₫.Current price is: 2.200.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 4.930.000 ₫.Current price is: 2.465.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 5.020.000 ₫.Current price is: 2.510.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M20B – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.900.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.

Còn hàng

Hotline