Đèn đường LED M12

Hiển thị 1–40 của 60 kết quả

Đèn đường LED M12 chip LED SMD thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt. Chiếu sáng đường phố nông thôn, khu đô thị, cao tốc,…Sản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
1.315.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
1.135.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
1.600.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
1.575.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
1.385.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Clear
1.315.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
1.700.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
1.665.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
1.690.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
1.640.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
1.715.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
1.450.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
1.890.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
1.875.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
1.815.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
Clear
1.725.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
2.025.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
1.990.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
2.035.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
1.975.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
1.990.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Clear
1.775.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
2.290.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
2.235.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
2.125.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
Clear
2.140.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
2.465.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
2.425.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
2.525.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
2.365.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
2.625.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
Clear
2.225.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
2.800.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
2.675.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
2.790.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5
Clear
2.685.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
2.910.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
2.965.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
3.075.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED đường phố M12 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
2.840.000 

Còn hàng

Hotline