Đèn đường LED - Đèn cao áp

Hiển thị 121–160 của 1246 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 5.420.000 ₫.Current price is: 2.710.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*4

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*4
Clear
Original price was: 5.450.000 ₫.Current price is: 2.725.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
Original price was: 6.100.000 ₫.Current price is: 3.050.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 6.020.000 ₫.Current price is: 3.010.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
Original price was: 6.220.000 ₫.Current price is: 3.110.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.900.000 ₫.Current price is: 2.950.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
Original price was: 5.750.000 ₫.Current price is: 2.875.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
Original price was: 5.650.000 ₫.Current price is: 2.825.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 5.770.000 ₫.Current price is: 2.885.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
Original price was: 6.220.000 ₫.Current price is: 3.110.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*5

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*5
Clear
Original price was: 5.980.000 ₫.Current price is: 2.990.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
Original price was: 6.080.000 ₫.Current price is: 3.040.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 6.330.000 ₫.Current price is: 3.165.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
Original price was: 6.550.000 ₫.Current price is: 3.275.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 6.080.000 ₫.Current price is: 3.040.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
Original price was: 7.230.000 ₫.Current price is: 3.615.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
Original price was: 6.430.000 ₫.Current price is: 3.215.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 7.580.000 ₫.Current price is: 3.790.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 7.330.000 ₫.Current price is: 3.665.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
Original price was: 7.650.000 ₫.Current price is: 3.825.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*5

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*5
Clear
Original price was: 7.430.000 ₫.Current price is: 3.715.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
Original price was: 7.880.000 ₫.Current price is: 3.940.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
Original price was: 8.220.000 ₫.Current price is: 4.110.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 7.750.000 ₫.Current price is: 3.875.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2
Clear
Original price was: 7.700.000 ₫.Current price is: 3.850.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
Original price was: 6.630.000 ₫.Current price is: 3.315.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
Original price was: 8.400.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
Original price was: 8.330.000 ₫.Current price is: 4.165.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2
Clear
Original price was: 8.120.000 ₫.Current price is: 4.060.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*6
Clear
Original price was: 7.750.000 ₫.Current price is: 3.875.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
Original price was: 8.950.000 ₫.Current price is: 4.475.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
Original price was: 8.820.000 ₫.Current price is: 4.410.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2
Clear
Original price was: 8.980.000 ₫.Current price is: 4.490.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
Original price was: 8.750.000 ₫.Current price is: 4.375.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2
Clear
Original price was: 9.480.000 ₫.Current price is: 4.740.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
Original price was: 8.420.000 ₫.Current price is: 4.210.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
Original price was: 10.180.000 ₫.Current price is: 5.090.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
Original price was: 10.120.000 ₫.Current price is: 5.060.000 ₫.

Còn hàng

Hotline