Đèn LED nhà xưởng UFO M1

Hiển thị 1–20 của 84 kết quả

Đèn led nhà xưởng UFO

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.070.000 ₫.Current price is: 1.035.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
Original price was: 1.700.000 ₫.Current price is: 850.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.630.000 ₫.Current price is: 1.315.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.580.000 ₫.Current price is: 1.290.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.230.000 ₫.Current price is: 1.115.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Clear
Original price was: 2.100.000 ₫.Current price is: 1.050.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 2.870.000 ₫.Current price is: 1.435.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.800.000 ₫.Current price is: 1.400.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 2.850.000 ₫.Current price is: 1.425.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.750.000 ₫.Current price is: 1.375.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.820.000 ₫.Current price is: 1.410.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
Original price was: 2.280.000 ₫.Current price is: 1.140.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 3.170.000 ₫.Current price is: 1.585.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.130.000 ₫.Current price is: 1.565.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.870.000 ₫.Current price is: 1.435.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
Clear
Original price was: 3.770.000 ₫.Current price is: 1.885.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.470.000 ₫.Current price is: 1.735.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 3.400.000 ₫.Current price is: 1.700.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 3.480.000 ₫.Current price is: 1.740.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.370.000 ₫.Current price is: 1.685.000 ₫.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Hotline