Đèn pha LED Module hộp DPMH

Hiển thị 1–40 của 240 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4
Clear
Original price was: 21.870.000 ₫.Current price is: 10.935.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20
Clear
Original price was: 18.670.000 ₫.Current price is: 9.335.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
Original price was: 23.270.000 ₫.Current price is: 11.635.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
Original price was: 22.270.000 ₫.Current price is: 11.135.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4
Clear
Original price was: 23.870.000 ₫.Current price is: 11.935.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20
Clear
Original price was: 23.000.000 ₫.Current price is: 11.500.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4
Clear
Original price was: 24.800.000 ₫.Current price is: 12.400.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
Original price was: 25.270.000 ₫.Current price is: 12.635.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4
Clear
Original price was: 26.130.000 ₫.Current price is: 13.065.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
Original price was: 24.270.000 ₫.Current price is: 12.135.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.400.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
Original price was: 2.030.000 ₫.Current price is: 1.015.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.970.000 ₫.Current price is: 1.485.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.920.000 ₫.Current price is: 1.460.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.600.000 ₫.Current price is: 1.300.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Clear
Original price was: 2.470.000 ₫.Current price is: 1.235.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.230.000 ₫.Current price is: 1.615.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.170.000 ₫.Current price is: 1.585.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 3.220.000 ₫.Current price is: 1.610.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.120.000 ₫.Current price is: 1.560.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.520.000 ₫.Current price is: 1.760.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
Original price was: 2.980.000 ₫.Current price is: 1.490.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 3.870.000 ₫.Current price is: 1.935.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.830.000 ₫.Current price is: 1.915.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.820.000 ₫.Current price is: 1.910.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
Clear
Original price was: 3.630.000 ₫.Current price is: 1.815.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 4.230.000 ₫.Current price is: 2.115.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 4.170.000 ₫.Current price is: 2.085.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 4.250.000 ₫.Current price is: 2.125.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.130.000 ₫.Current price is: 2.065.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.280.000 ₫.Current price is: 2.140.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Clear
Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 1.925.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 4.880.000 ₫.Current price is: 2.440.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.770.000 ₫.Current price is: 2.385.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.680.000 ₫.Current price is: 2.340.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
Clear
Original price was: 4.720.000 ₫.Current price is: 2.360.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
Original price was: 5.370.000 ₫.Current price is: 2.685.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 5.280.000 ₫.Current price is: 2.640.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
Original price was: 5.480.000 ₫.Current price is: 2.740.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.170.000 ₫.Current price is: 2.585.000 ₫.

Còn hàng

Hotline