Đèn đường LED - Đèn LED đường phố

Hiển thị 1–20 của 117 kết quả

-50%

Đèn đường LED hình quạt 100W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 900.000 ₫.
-50%

Đèn đường LED hình quạt 150W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Original price was: 2.550.000 ₫.Current price is: 1.275.000 ₫.
-50%

Đèn đường LED hình quạt 200W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Original price was: 3.070.000 ₫.Current price is: 1.535.000 ₫.
-50%

Đèn đường LED hình quạt 250W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường LED hình quạt 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Original price was: 3.950.000 ₫.Current price is: 1.975.000 ₫.
-50%

Đèn đường LED hình quạt 50W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1
-50%

Đèn đường LED hình quạt 80W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED TF + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Original price was: 1.620.000 ₫.Current price is: 810.000 ₫.
-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1
-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8
-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*10
-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP391 – 100W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP391 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP391 – 50W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP391 – 50W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1
-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 100W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 100W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Hotline