Inventronics

Hiển thị 1–40 của 276 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W COB (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W COB (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
2.010.000 

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W SMD (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W SMD (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
1.915.000 

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W COB (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W COB (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
2.535.000 

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W SMD (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W SMD (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
2.360.000 

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W COB (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W COB (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
3.210.000 

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W SMD (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W SMD (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
2.975.000 

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W COB (2*25W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W COB (2*25W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1
Clear
1.935.000 

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W SMD (2*25W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W SMD (2*25W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1
Clear
1.875.000 

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 100W COB (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 100W COB (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 150W COB (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 150W COB (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
2.335.000 

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 200W COB (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 200W COB (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
2.640.000 

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1
Clear
1.240.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
1.450.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
1.825.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
2.190.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn đường LED hình quạt 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
2.615.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1
Clear
1.000.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
1.590.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
2.235.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
2.310.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1
Clear
2.175.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
2.865.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
3.050.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
3.040.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
3.940.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
4.475.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
5.500.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2
Clear
5.865.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2
Clear
5.985.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP391 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP391 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
1.940.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 100W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 100W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
2.365.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 150W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 150W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
2.440.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 200W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 200W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
2.625.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 200W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 200W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
3.865.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 250W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 250W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
3.925.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
4.460.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M01 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED đường phố M01 COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
2.350.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M01 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED đường phố M01 COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
2.900.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M01 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED đường phố M01 COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
3.535.000 

Còn hàng

Hotline